کد مطلب: 19392 تعداد بازدید: ۵۷

شبهات شهادت حضرت زهرا(س)

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵
چکيده در طول تاریخ همواره بودند و هستند افرادی که به هر شکل و شیوه ای در جستجوی ضربه زدن به افکار و اعتقادات و باورهای دیگر انسان ها هستند و در این میان شیعیان به خاطر جایگاه ویژه ای که در میان ادیان و مذاهب مختلف داشته اند، همواره مورد اتهام و آزار قرار گرفته و هر آنچه را که به نوعی به باورها و اعتقادات آنها مربوط می شود را مورد اهانت قرار داده آن هم با این تفکر که از این راه، آنها را در این مسیر سست کرده تا جایی که دست از این اعتقادات خود و باورهایشان بردارند.

چکيده
در طول تاریخ همواره بودند و هستند افرادی که به هر شکل و شیوه ای در جستجوی ضربه زدن به افکار و
اعتقادات و باورهای دیگر انسان ها هستند و در این میان شیعیان به خاطر جایگاه ویژه ای که در میان ادیان و
مذاهب مختلف داشته اند، همواره مورد اتهام و آزار قرار گرفته و هر آنچه را که به نوعی به باورها و اعتقادات آنها
مربوط می شود را مورد اهانت قرار داده آن هم با این تفکر که از این راه، آنها را در این مسیر سست کرده تا جایی
که دست از این اعتقادات خود و باورهایشان بردارند.
یکی از این شیوه ها، ایجاد شبهه و پرسش هایی است که اگر نبودند علما و عالمان مسلح به سلاح علم، هر آیینه
بیم آن می رفت که پایه های اعتقادی مسلمین و به خصوص شیعیان سست شده و کم کم از باورها و اعتقادات
خود فاصله می گرفتند. شبهاتی که می طلبید برای جوابگویی به آنها مسلط بر دانسته هایی بود که تمام راه های
گریز از این سوالات بی اساس و بی پایه را برای پرسش گرانشان ببندد.
یکی از این شبهات ایجاد شده مربوط به واقعۀ شهادت صدیقۀ طاهره حضرت فاطمه زهرا)سلام الله علیها( است و
دروغ پردازان با افکار خام خود در پی پنهان کردن این حقیقت همیشه ماندگار تاریخ بودند، اما غافل از آن بودند
که ماه هیچ گاه در پشت ابر پنهان نخواهد ماند و گذر زمان نیز نمی تواند گرد فراموشی بر این واقعۀ تلخ بپاشد،
واقعه ای که هر چه از زمان آن دورتر می شویم گویی دردش تازه تر و زخمش آشکارتر می گردد.
پاسخ گویی به این نوع از شبهات همواره از قدمت و پیشینه ای به طول تاریخ برخوردار است، چرا که از همان
زمان که به نوعی افراد سودجو، در تلاش بودند تا زوایای مختلفی از این واقعۀ تلخ را پنهان کنند، همواره ائمه(ع)
و اصحابه آن بزرگواران با استدلال های خود در مقام پاسخگویی برخواسته و راه را بر این تفکرات انحرافی بستند.
تمام مطالب جمع آوری شده بر اساس مطالعات کتابخانه ای بوده و همچنین پیگیری از طریق کسانی که به نوعی
عالِم در این راه بوده اند و راهنمای ما برای پیش برد این مقاله، هر چند کوتاه و مختصر.
واژگان كليدي
شهادت ، شبهه،حضرت زهرا(س)
                                                                          نویسنده اعظم کیانیان مومنی