پروژه نفوذ از دید رهبری

شناسه نوشته : 24820

1397/04/04

تعداد بازدید : 465

پروژه نفوذ از دید رهبری
نفوذ مسئله ی مهمی است که رهبری تقریبا در سخنرانی های اخیرش به آن به طور جدی پرداخته است. و با همه ی این سفارش ها هنوز بعضی در کشور وجود دارند که این مسئله را باور ندارند و در جهت اهداف دشمن حرکت می کنند.

نفوذ مسئله ی مهمی است بنده هم که این را عرض می کنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم می اید که ممکن است نفوذ کنند؛ نه، ما از خیلی چیزها مطلعیم؛ از خیلی حوادثی که دارد در کشور رخ می دهد که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمی شویم. من از روی اطلاع دارم عرض می کنم که برنامه ی جدی استکبار است، برنامه ی جدی آمریکایی ها است؛ دارند دنبال می کنند که نفوذ است؛

*اشتباه نشود! این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود؛ نه، می دانند که در ایران، در جمهوری اسلامی، با ساختی که جمهوری اسلامی دارد کودتا معنی ندارد. یک جاهایی یک وقت داخل فلان نیروی مسلح نقوذ میکنند بای اینکه بیایند کودتا کنند، یکی را ببرند، یکی را بیاورند؛ نه، این نفوذ برای کودتا نیست، این نفوذ برای دو منظور دیگر است.

یکی از آماج های این نفوذ مسئولانند؛ آماج دوم مردمند. مسئولان آماج این نفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسلامی گاهی به این نتیجه برسد که با ملاحظه ی هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. آن وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده ی مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه مسئول کشور همان تصمیمی را می گیرد که او می خواهد. وقتی محاسبه ی این حقیر عوض شد

*تصمیمی را می گیرم که او می خواهد؛ من همان کاری را که او می خواهد مفت و مجانی انجام می دهم؛ گاهی و بدون اینکه خودم بدانم- یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم- این کار را انجام می دهم.

(بنابراین) سعی می کنند محاسبات مسئولین را عوض کنند. پس آماج اول مسئولینند.