حشر و نشر با مستمندان

شناسه نوشته : 24876

1397/04/20

تعداد بازدید : 719

در حکومت اسلامی بهای بیش تر و قزون تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد ...

امام خمینی (ره) :

در حکومت اسلامی بهای بیش تر و قزون تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و جکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین، و در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد، که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است.

صحیفه امام، جلد20، صفحه 129