جلسه کانون رضوان

جلسه کانون رضوان

شناسه خبر : 107473

1400/03/05

تعداد بازدید : 9

برگزاری جلسه کانون رضوان با حضور کادر واساتید مدرسه در راستای پذیرش وتبلیغ حوزه های علمیه خواهران

برگزاری جلسه کانون رضوان با حضور کادر واساتید مدرسه در راستای پذیرش وتبلیغ حوزه های علمیه خواهران حضرت زینب (س)

مورخ 1400/02/05]برگزاری جلسه کانون رضوان با حضورمدیریت، کادر واساتیدمدرسه در راستای پذیرش وتبلیغ حوزه های علمیه برگزار شد. در این جلسه عنوان کردند: 

امروزه  احیای فرهنگ اسلامی وبرجسته سازی تعالیم دینی ،وگسترش سبک زندگی اسلامی براساس تعالیم وآموزه های دینی اسلام وسیره اهل بیت «ع»درجامعه از اهم واجبات است که دربانوان طلبه دراین راستا نقش ویژه ای را ایفا میکنند
 پس برای جذب وتبلیغ ثبت نام حوزه های علمیه علاوه بر پتانسیل فضای مجازی بهتراست از پتانسیل وتبلیغ. چهره به چهره بهره ببریم ،وافرادرابه سوی معرفت ومعنویت دعوت کنیم .