بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان به همراه معاونین استانی

بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان به همراه معاونین استانی

شناسه خبر : 89592

1398/12/06

تعداد بازدید : 35

بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان ، از مدرسه علمیه حضرت زینب«س»

بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان ، از مدرسه علمیه حضرت زینب«س»

مورخ 1398/12/04بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان ، از مدرسه علمیه حضرت زینب«س»  شهرستان ایذه صورت گرفت .

 در این بازدید مدیر استان با توجه به جایگاه اساتید و ارادت طلاب به آنها ،اساتید را پیشروان مدارس علمیه دانست .

ایشان افزود،حلقه اتصال طلاب به مدارس اساتید بوده و نقش آفرینی اساتید آسیبها و نیاز سنجی می تواند مدیران را در برنامه ریزی مناسب مساعدت نماید.

رجب پور قاسمی افزود مدیران باید از ظرفیت اساتید، بیش از گذشته بهرمند شوند ضمن اینکه اساتید نیز باید در قبال طلاب و مدرسه مسئول دانسته و در تحولات مدرسه موثرتر وارد شوند .

مدیر حوزه علمیه استان بیان داشتند مجموعه اساتید هر مدرسه به عنوان عقل منفصل مدیر و کادر باید نقش افرین باشد ،ایشان تعامل سازنده و هم افزایی تمامی ظرفیت ها ی موجود مدرسه برای پیش بردن امور و حل مشکلات را ضروری دانست .

در پایان اساتید به بیان نقطه نظرات و مشکلات کتب درسی و .. پرداختند .